Viktige datoar

Januar

15.januar
Lønn: Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betalingsfrist for november og desember foregående år

31.januar
Aksjonærregisteroppgåve
Frist for innsendelse

Februar

10.februar
MVA: Oppgåve og betalingsfrist
Betalingsfrist for MVA termin november og desember foregående år

15.februar
Skatt: Forskuddskatt for upersonlig Skatteyter (AS) 1.termin.
Skal betales i to terminer

Mars

10.mars
MVA: Oppgåve og betalingsfrist. Frist for selskap med årstermin

15.mars
Lønn: Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betalingsfrist for januar og februar

Skatt: Forskuddskatt for personlig næringsdrivende. Betales i fire terminer

April

10.april
MVA: Oppgåve og betalingsfrist
Betalingsfrist for MVA januar og februar

15.april
Skatt: Forskuddskatt for upersonlig skatteyter (AS). 2.termin. Skal betales i to terminer

Mai

15.mai
Lønn: Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betalingsfrist for mars og april

Skatt: Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende. Betales i fire terminer

31.mai
Skattemelding inntekt og formue (likningsdokument)
Frist for innsendelse

Juni

10. Juni
MVA: Oppgåve og betalingsfrist
Betalingsfrist for MVA mars og april

Juli

15.juli
Lønn: Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betalingsfrist for mai og juni

31.juli
Årsregnskap til Regnskapsregisteret (Brønnøysund)
Frist for innsendelse

August

31.august
MVA: Oppgåve og betalingsfrist
Betalingsfrist for mai og juni

September

15.september
Lønn: Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betalingsfrist for juli og august

Skatt: Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende. Betales i fire terminer

Oktober

10.oktober
MVA: Oppgåve og betalingsfrist
Betalingsfrist for juli og august

November

15.november
Lønn: Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betalingsfrist for september og oktober

Skatt: Forskuddskatt for personlig næringsdrivende. Betales i fire terminer

Desember

10.desember
MVA: Oppgåve og betalingsfrist
Betalingsfrist for september og oktober

Besøksadresse

Strandgata 5B, 2.etg
6150 Ørsta

Postadresse

Strandgata 5B,
6150 Ørsta

Kontakt oss

Tlf: 70 06 66 50
E-post: post@obregn.no

Følg oss