Tenester

Regnskapsføring

Mellom anna føring av bilag. Lovpålagt avstemming og dokumentasjon. Skybasert i Tripletex

Elektronisk dokumentflyt

Vi nytter Visma eller Tripletex til elektronisk dokumentflyt om ønskelig

Fakturering

Vi sender ut på papir, epost eller EHF.

Lønnsføring

Mellom anna lønnskjøring og lønnsmelding til det offentlige

Elektroniske lønnsslipper

Om ønskelig sender vi ut elektroniske lønnsslipper.

Betalingsformidling / remittering

Vi kan ordne med betaling og automatisert remittering om ønskelig

Elektroniske reiseregninger

Vi nytter Visma til elektroniske reiseregninger om ønskelig.

Rådgiving

Etter mange år i bransjen tilbyr vi rådgivning innenfor økonomi, regnskap og skatt.

Årsavslutning / likningsoppgåver

Vi utarbeider Skattemelding og Årsregnskap.

Vi kan ta på oss alt arbeid med føring av regnskap og utarbeiding av lovpålagt dokumentasjon Vi ordner med innsending av oppgåver til det offentlige og andre. 

Besøksadresse

Strandgata 5B, 2.etg
6150 Ørsta

Postadresse

Strandgata 5B,
6150 Ørsta

Kontakt oss

Tlf: 70 06 66 50
E-post: post@obregn.no

Følg oss